Consellos xerais de seguridade cidadá

Inicio » Atención cidadá » Consellos policiais » Consellos xerais de seguridade cidadá

A solidariedade é esencial á hora de crear unha conciencia colectiva sobre a seguridade cidadá. Móstrese solidario comportándose cos demais da forma que querería que outros se comportasen con vostede.
Colabore cos seus veciños na adopción de medidas de seguridade no inmoble.

Denuncie o antes posible a existencia de ruídos estraños en vivendas apegadas á súa.

Preste axuda a quen observe que está sendo vítima dun delito.

Se observa unha agresión trate de axudar, adoptando precaucións para defender a súa propia integridade. Unha actitude resolta dun ou máis cidadáns pode poñer en fuga ao agresor.

Se atopa un menor, ancián ou enfermo mental, aparentemente extraviado, chame á Policía e permaneza xunto a el ata a chegada dos axentes.

Non dubide á hora de denunciar un delito. Á menor sospeita, chame á Policía; acudirá ao lugar o antes posible. É conveniente que cando avise dun feito delituoso facilite un teléfono para que a Policía se poida poñer en contacto con vostede se necesita aclarar algún extremo.En lugares públicos

 • Non perda de vista as súas pertenzas.
 • Vixíe o seu bolso ou carteira nas aglomeracións. 
 • Protexa a súa cámara de vídeo ou fotográfica nos lugares de lecer.
 • Evite os xogos de azar na rúa. Poden ser unha fraude. 
 • Eluda os negocios fáciles. Poderían ser un timo. 
 • Desconfíe de axudas sospeitosas (aviso de manchas na roupa, de avarías no vehículo etc.)Seguridade na vivenda

 • Comprobe que portas e ventás están ben cerradas.
 • Cerre a porta sempre usando a chave, non só co picaporte esvaradío porque así pode abrirse facilmente.
 • Instale na súa vivenda unha porta blindada. Se a súa porta non é blindada, procure que teña, polo menos, dous puntos de cerramento e que non exista oco entre a porta e o chan. Reforce a parte das bisagras con pivotes de aceiro e ángulos metálicos que impidan apancar a porta. Instale gradicelas panorámicas.
 • Valore a posibilidade de instalar dispositivos electrónicos de alarma.
 • Non deixe nunca as chaves escondidas na caixa do correo, en macetas, na caixa de contadores etc., xa que poden ser localizadas con relativa facilidade polos ladróns.
 • Non deixe as persianas completamente cerradas, é un signo evidente de ausencia.
 • Se vive fóra do casco urbano, un bo alumeado exterior e un can, convenientemente adestrado, son útiles medidas de disuasión.
 • Non durma coas ventás abertas se non conta con medidas de seguridade.
 • Deixe roupa tendida en caso de ausencias que non sexan moi prolongadas.
 • Non desconecte totalmente a electricidade. O timbre da porta desconectado é un indicio de ausencia.
 • Non deixe diñeiro, xoias nin obxectos valiosos no domicilio.
 • Non deixe obxectos de certo valor en terrazas sen cerramento.
 • Anote o número de serie dos electrodomésticos, aparellos de fotografía, vídeo e similares.
 • Faga fotografías das xoias e doutros obxectos valiosos.
 • Non comente a súa ausencia nin a súa duración con descoñecidos nin deixe mensaxes avisando dela no contestador.
 • En ausencias prolongadas pida a un veciño que colabore con vostede recollendo o correo, comprobando o estado da vivenda, acendendo ocasionalmente algunha luz, conectando a radio ou o televisor etc. Deixe un teléfono para que o localicen en caso de urxencia.
 • Non abra mediante o porteiro automático a descoñecidos, compromete a súa seguridade e a dos seus veciños. Os vendedores, operarios de servizos de auga, electricidade, gas etc., teñen obriga de acreditarse e vostede pode verificalo telefonicamente. Se na tarxeta do empregado figura un número que non é o oficial, desconfíe.
 • Faga unha boa elección dos empregados do servizo doméstico. Se estas persoas tiveron acceso ás chaves de entrada á vivenda, ao cesaren os seus servizos cambie as pechaduras.
 • En prazas de garaxe comunitarias, onde o cerramento da porta se acciona por medio dun temporizador, agarde ata que se peche para evitar que algunha persoa aproveite para entrar.
 • Non concerte citas na vivenda con persoas descoñecidas, especialmente se o contacto se estableceu mediante teléfono, Internet ou outro medio que facilite o anonimato.
 • Ante a presenza de marcas nas portas ou portais, ou ruídos non habituais en casas desocupadas, avise ao corpo de seguridade competente na zona ou ao teléfono de urxencias 112. Lembre tomar nota de calquera acontecemento ou vehículo sospeitosos.
 • Se o piso foi comprado a outro propietario, ou se é de nova construción e tiveron acceso a el varias persoas, é aconsellable cambiar a pechadura.
 • Antes de abandonar a vivenda comprobe a presenza de calquera persoa que non inspire confianza.
 • Anote os datos dos vehículos e/ou persoas que ande roldando polos arredores da vivenda.
 • É conveniente contratar un seguro, especialmente en caso de ter obxectos de valor.

Compartir: