Vacacións e seguridade viaria

Inicio » Tráfico » Consellos » Vacacións e seguridade viaria

Vacacións e seguridade viaria

Vacacións e seguridade viaria

Consellos para o condutor

 • A véspera da viaxe procure descansar e durmir o suficiente. 
 • Mentres conduza non se poña metas, tempos nin distancias.
 • Descanse cada200 Kmou cada dúas horas, manteña ben ventilado o interior do vehículo e converse cos pasaxeiros para evitar a somnolencia.
 • Nos descansos estacione fóra da estrada, estire as pernas e respire aire puro.
 • Evite durante a viaxe as comidas copiosas.
 • Leve roupa cómoda e calzado adecuado para a condución.
 • Leve á man os obxectos persoais e os que poida necesitar durante a viaxe.
 • Conduza prestando a máxima atención. Está prohibido conducir utilizando cascos ou auriculares conectados a aparellos receptores ou reprodutores de son.
 • O alcohol, as drogas e certos medicamentos son incompatibles coa condución de vehículos. Recorde que todos os condutores de vehículos e bicicletas quedan obrigados a someterse ás probas de alcoholemia e de consumo de estupefacientes, psicotrópicos e  outras substancias análogas.
 • Respecte os límites de velocidade xenéricos e específicos. Manteña unha velocidade adecuada ao estado da vía, á intensidade circulatoria e ás condicións meteorolóxicas.
 • Os condutores e ocupantes de motocicletas e ciclomotores deben utilizar adecuadamente cascos de protección tanto en vías urbanas como interurbanas.
 • Utilice sempre e de forma correcta os cintos de seguridade ou outros sistemas de retención homologados, tanto na circulación por vías urbanas como interurbanas. 
 • En caso de accidente siga esta secuencia:
  • Protexerse            
  • Avisar aos servizos de urxencia
  • Socorrer ás persoas accidentadas

Co vehículo
 • Recorde que os vehículos teñen que ter pasada a ITV, non obstante é conveniente facer unha revisión previa ao inicio da viaxe. 
 • En caso de avaría utilice os triángulos para advertir do obstáculo que supón o vehículo e poña o chaleco reflectante para facerse ver por outros condutores.
 • A carga ten que colocarse segura e ben suxeita, de xeito que non poida molestar a condución incluso en caso de freadas de urxencia.
 • Unha vez dentro do vehículo todos os pasaxeiros deben colocar o cinto de seguridade e o condutor e o copiloto deben regular o apoiacabezas para protexer a cabeza en caso dunha violenta desaceleración. Este debe colocarse de tal forma que o centro quede á altura dos ollos de quen o utiliza. Por outro lado, os nenos deben ir ben suxeitos e se viaxan bebés deben situarse nas cadeiras infantís correspondentes (un neno que viaxe sen ningunha suxeición multiplica por cinco as posibilidades de sufrir lesións mortais).
 • Atención ás condicións meteorolóxicas: chuvias intensas, néboas… 
 • Unha vez no destino non se relaxe respecto ás medidas de seguridade. Os desprazamentos curtos tamén producen accidentes graves.
 • Aparque o vehículo nun lugar onde sexa facilmente visible, evite os aparcamentos ou áreas de servizo solitarios.
 • Non deixe o coche aberto, cérreo e active a alarma se a ten. Non deixe obxectos ou prendas á vista.
 • Non permita que accedan ao seu vehículo persoas descoñecidas.
 • Comunique calquera anomalía ás forzas ou corpos de seguridade ou avisando ao teléfono 112.

Consellos para peóns
 • Camiñe sempre polas beirarrúas. Ande o máis lonxe que poida da calzada e non xunto ao bordo da beirarrúa para evitar caídas e posibles atropelos.
 • Teña coidado coas entradas de garaxes e talleres, os vehículos poden efectuar manobras imprevistas sen velo.
 • Cruce a rúa polo camiño máis curto, sempre en liña recta, nunca en diagonal. Cantos menos metros percorra, menor será o risco.
 • Teña coidado cos vehículos longos cando xiran (autobuses, camións etc.), as rodas traseiras cérranse respecto ás dianteiras e é fácil sufrir un atropelo.
 • Cruzar sempre por detrás dos autobuses, nunca por diante. Con iso conseguirá ver e ser visto polos vehículos que se achegan.
 • Se pasea con animais de compañía non os deixe nunca soltos (salvo nos lugares especialmente habilitados para este fin).
 • Nunca cruce fóra dos pasos para peóns e ao chegar a eles detéñase na beirarrúa, non na calzada.
 • Respecte os semáforos para peóns. Cando a luz de peón estea en cor verde, mire sempre e agarde uns segundos antes de cruzar. Se regula a circulación un axente de policía cruce cando este llo indique. 
 • Pola noite procure cruzar a rúa por unha zona iluminada, así poderá ser visto con máis facilidade polos vehículos que circulan.

Compartir: