Animais

Inicio » Atención cidadá » Consellos policiais » Animais
Animais

O posuidor dun animal será responsable dos danos, prexuizos e molestias que ocasione, excepto nos casos de forza maior ou culpa exclusiva do damnificado.

  • Molestias en domicilios se os cans ladran de día ou de noite. A Lei 1/1993, do 13 de abril, de protección de animais domésticos e salvaxes en catividade obriga aos seus donos a telos en condicións que non ocasionen molestias.
  • Con carácter xeral nas vías e espacios públicos os cans deberán ir provistos de bozo e correa ou cadea. Exceptúase desta obriga o suposto de zonas especialmente habilitadas polo Concello para o espallamento dos cans. Non obstante, os cans potencialmente perigosos circularán sempre con bozo, mesmo nas referidas zonas.
  • A identificación dos animais da especie canina (e dos potencialmente perigosos, en particular) é obligatoria en Galicia dende xullo de 2002 (Decreto 90/2002, do 28 de febreiro) con un microchip nos seus tres primeiros meses de vida ou nun mes despois da súa adquisición.Refuxios de animais

Na nosa cidade existe un dos refuxios de animais máis avanzado do país e o único que pode ser considerado como un auténtico centro de protección.  Descubre consellos que debes de coñecer:  LigazónsCompartir: