Educación Viaria

Inicio » Tráfico » Educación viaria »

CONTACTO

Pazo de Raxoi (entrada pola rúa Trinidade)
Tfno.: 981 542323 // Correo electrónico: educacionvial@santiagodecompostela.orgCARA Á SEGURIDADE VIARIA

Agasallos entregados dos nenos da Escola infantil municipal de Meixonfrío

Agasallos entregados dos nenos da Escola infantil municipal de Meixonfrío

A educación viaria é o mellor camiño para a formación dunha conciencia  viaria, forma parte da educación social e é unha base eficaz de actuación cidadá. Trátase de crear hábitos positivos e actitudes responsables de convivencia, de calidade de vida, de calidade ambiental e sobre todo de seguridade viaria. Todo isto co fin de rebaixar os índices de sinistralidade que anualmente se producen, prestando especial atención aos colectivos máis vulnerables, como son os nenos, as persoas maiores e as persoas afectadas por algún tipo de discapacidade. 

Os obxectivos da Educación viaria son:  

 • Concienciar os nenos e nenas e a mocidade en idade escolar da necesidade de coñecer e cumprir as normas de tráfico para previr os accidentes de circulación.
 • Introducir e desenvolver na escola e nas familias hábitos de seguridade viaria e actitudes cívicas.
 • Incorporar na comunidade escolar actitudes de colaboración na súa condición de peóns e de condutores de bicicletas e ciclomotores.
 • Adquirir actitudes positivas ante as normas de convivencia cidadá de cara á utilización das vía públicas.
 • Transmitir ás persoas maiores, con discapacidades ou ás mulleres embarazadas formas de comportamento para unha utilización segura das vías públicas.Actividades que se poden realizar como medio de difusión e coñecemento, tanto das normas como dos comportamentos axeitados, os cales  supoñan un incremento nas condicións obxetivas de seguridade viaria

 • Proxectos a realizar para o desenvolvemento dos entornos escolares seguros, fomentando a movilidade infantil sostible.
 • Educación viaria para último ciclo de primaria.
 • Educación viaria para secundaria.
 • Educación viaria para adultos de máis de 60 anos.
 • Educación viaria para embarazadas.
 • Educación viaria para calquera colectivo que o solicite.
As actividades realizaranse principalmente nos centros educativos que o soliciten e nos centros socioculturais do municipio tras a correspondente solicitude dos colectivos interesados a través do enderezo educacionvial@santiagodecompostela.orgLigazóns

Descargas


Galería de imaxesCompartir: