Outros

Inicio » Atención cidadá » Obxectos perdidos »

OP 54/18. SOBRE CON CARTOS

OP 54/18
Sobre con cartos ( en diferentes billetes). Data de entrada 26/01/2018.

OP 73/18. CARTEIRA

OP 73/18
Carteira  de cor,  sin documentos  e con cartos, entregada por Policía Nacional. Data de entrada 02/02/2018.

OP 100/18.SOBRE CON CARTOS

OP 100/18
Sobre con cartos. Data de entrada 18/02/2018.

OP 137/18. CARTEIRA

OP 137/18
Carteira de marca  sin documentos  e con cartos. Data de entrada 05/03/2018.

OP 182/18. MOEDEIRO

OP182/18
Moedeiro con caixa marca PARFOIS entregado por ADIF. Data de entrada 21/03/2018.

OP 170/18. CARTEIRA

OP 170/18
Carteira sin documentación e con cartos. Data de entrada 18/03/2018.

OP 215/18. MOEDEIRO

OP 215/18
Moedeiro de pel marrón sen documentos e con cartos, entregado por Policía Nacional. Data de entrada 03/04/2018.

OP 216/18. MOEDEIRO

OP 216/18
Moedeiro de pel marrón sen documentos e con cartos, entregado por Policía Nacional. Data de entrada 03/04/2018

OP 217/18. MOEDEIRO

OP 217/18
Moedeiro plastificado e de malla con cartos e sen documentos, entregado por Policía Nacional. Data de entrada 03/04/2018.

OP 218/18. MOEDEIRO

OP 218/18
Moedeiro de cor negro sen documentos e con cartos,entregado por Policía Nacional. Data de entrada 03/04/2018.

OP 363/18. CARTEIRA

OP 363/18
Carteira con documentos, cidadán irlandes. Data de entrada 12/05/2018.

OP 365/18. CARTEIRA

OP 365/18.
Carteira con documentos cidadán de Puerto Rico. Data de entrada 12/05/2018.