Outros

Inicio » Atención cidadá » Obxectos perdidos »

OP 238/17. SOBRE CON CARTOS

OP 238/17
Sobre con cartos. Data de entrada 26/03/17.

OP 973/16. MOEDEIRO CON CARTOS

OP 973/16
Moedeiro con cartos. Data de entrada 22/12/16.

OP 582/16. MOEDEIRO CON CARTOS

OP 582/16
Moedeiro con cartos. Data de entrada 29/07/16.

OP 308/16. SOBRE CON CARTOS

OP 308/16
Sobre con cartos. Data de entrada 15/05/16.

OP 320/16. TELÉFONO MÓBIL

OP 320/16
Teléfono móbil marca IPHONE 6 con IMEI 354376061554537. Data de entrada 16/05/16.

OP 313/17. CARTEIRA CON CARTOS.

OP 313/17
Carteira pequena con cartos e de cor vermella, con dúas chaves no interior e de marca, sen documentación. Data de entrada 22/04/2017.

OP 315/17. CARTEIRA CON CARTOS

OP 315/17
Carteira con cartos e sen documentación.Data de entrada 22/04/2017.

OP 343/17. CARTEIRA SEN DOCUMENTACIÓN.

OP 343/17
Carteira sen documentación entregada polo Corte Inglés con billetes estranxeiros. Data de entrada 16/05/2017.

OP 435/17. SOBRE CON CARTOS.

OP 435/17.
Sobre con cartos . Data de entrada 05/06/2017. 

OP 442/17. MOEDEIRO CON CARTOS

OP 442/17
Moedeiro de tea  con cartos e sen documentación. Data de entrada 08/06/2017. 

OP 464/17. CARTEIRA CON CARTOS.

OP 464/17
Carteira con cartos e sen documentación de marca. Data de entrada 13/06/2017.

OP 516/17. CARTEIRA CON CARTOS .

OP 516/17
Carteira con cartos sen documentación de cor. Data de entrada 01/07/2017.